• LinkedIn

EVS

” Stichting Go heeft als doel jongeren uit het noorden van Nederland te stimuleren, hen te laten groeien en ruimdenkendheid richting Europa te vergroten. Doormiddel van EVS (European Voluntary Service) en uitwisselingen.” 

De stichting s in oktober 2014 opgericht. Voor de oprichting van de organisatie, waren de bestuursleden betrokken bij het organiseren van activiteiten vanuit Jongerenwerk Barkema & de Haan. In maart 2014 is het idee ontstaan om een aparte stichting op te richten voor deze activiteiten, om zo meer kansen te creëren voor de bestuursleden en de jongeren. Dit idee werd in oktober 2014 uitgevoerd en zo werd Stichting Go opgericht. Door de sterke band met Jongerenwerk Barkema & de Haan voor de oprichting is deze ook behouden nu de stichting onahankelijk is, zeker dankzij hun expertise in jongerenwerk.

Sinds de stichting is opgericht, zijn er verschillende activiteiten toegevoegd aan zijn portfolio, hieronder valt EVS. Op dit moment is Stichting Go gekwalificeerd als een EVS zend organisatie. In september waren we dan ook trots om onze eerste deelnemer op pad te sturen als EVS zendorganisatie. Ons doel is om ook een ontvangende organisatie te worden, hiervoor proberen we zoveel mogelijk bij te leren over EVS doormiddel van ervaringen met zenden, netwerk bijeenkomsten en trainingen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van EVS, neem gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken door een email te sturen naar:

EVS@Europeisyourplayground.eu

Door de grote hoeveelheid aanvragen die we binnen hebben gekregen over EVS, hebben we een lijst van voorwaarden opgesteld die wij stellen voor we een partnerschap aan kunnen  gaan. Kijk dan ook goed naar de voorwaarden hieronder. Kan je hieraan voldoen, dan kunnen we een reactie geven op het verzoek.

  • Uw organisatie moet zich in Europa bevinden: aanvragen uit landen van buiten Europa worden niet meegenomen in overweging.
  • U bent een ontvangende organisatie: Stichting Go is een zendende organisatie. Aanvragen voor zendende deelnemers naar onze stichting kunnen niet worden aangenomen. We zijn nog bezig dit te realiseren.
  • U bent een partner organisatie of u wilt een partner organisatie worden: we accepteren alleen aanvragen van partner organisaties. Als uw organisatie onbekend is voor ons, dan willen we graag kennis maken voordat we een EVS activiteit overwegen.
  • De EVS start na 2 maanden nadat de aanvraag is ingediend: activiteiten op korte termijn die binnen 2 maanden beginnen na de aanvraag worden niet in overweging genomen.
  • De duur van de EVS is minimaal 6 maaanden: we accepteren enkel aanvragen voor projecten van langer dan 6 maanden.