• LinkedIn

Financiën

Stichting Go

hecht er veel waarde aan om met lage kosten sponsoren en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie te bieden en iedereen te betrekken bij het werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt.

Fondsenwerving

De activiteiten van Stichting Go worden volledig gefinancierd door giften, sponsoring en subsidies. De belangrijkste fondsen worden geworven uit:

  • Subsidies en giften afkomstig van gemeentes in de regio Groningen.
  • Europese subsidies en giften afkomstig van onder andere: European Social Fund, Erasmus plus, Council of Europe en European Youth foundation grants.
  • Particuliere organisaties wiens missie aansluit op de doelstellingen van Stichting Go. Deze giften of sponsoring kunnen incidenteel of periodiek aan Stichting Go toegekend worden. Hier is geen minimum bedrag aan verbonden.

Kosten

Stichting Go zal haar financiële middelen volledig toekennen aan de succesvolle uitvoering van projecten, uitwisselingen, EVS activiteiten en trainingen voor de jongeren. Overige kosten zullen toegekend worden aan de website van de stichting, administratieve benodigdheden, bankkosten etc. Er worden alleen kosten gemaakt wanneer er verwacht wordt dat dit geld ten goede komt aan de doelstelling van de stichting.

Jaarlijkse publicaties

Ieder jaar zal op deze pagina een publicatie te vinden zijn van het financiën van afgelopen jaar.