• LinkedIn

Onze aanpak

 [1] Uitwisselingen

Een internationale jongerenuitwisseling biedt groepen jongeren uit verschillende landen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en meer te leren van elkaar en elkaars culturele achtergrond. In een uitwisseling leren jongeren verschillende sociale en culturele situaties ontdekken, doen ze nieuwe vaardigheden op, en worden ze zich meer bewust van de (lokale, nationale en Europese) samenleving waar ze deel van uitmaken. Iedere uitwisseling heeft een specifiek thema en bijbehorende leerdoelen om dit thema te verkennen. Het dagprogramma en de invulling daarvan zo opgezet dat het initatief, creativiteit en actieve participate van de jongeren stimuleerd en aanmoedigd. De lengte van de uitwisseling kan varieren van vijf dagen tot twee weken.

Inhoudelijke criteria

•   De uitwisseling is een buitenschools vrijetijdsproject, waar jongeren op vrijwillige basis aan mee doen. Door middel van niet-formele leermethoden doen jongeren competenties op.
•   Alle partnerorganisaties zijn in een gelijkwaardig partnerschap actief betrokken bij en verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van het project.
•   Vanuit duidelijke doelstellingen stellen jongeren en begeleiders een gezamenlijk programma samen, rondom een bepaald thema.
•   De jongeren nemen actief deel aan alle fasen van het project (voorbereiding, uitvoering en evaluatie).
•   De jongerengroepen zijn ongeveer even groot, om een gelijkwaardige uitwisseling tot stand te brengen.
•   De persoonlijke, professionele en interculturele competenties die de jongeren tijdens het project ontwikkelen worden gedocumenteerd en erkend met behulp van de Youth-Pass: een Europees erkende certificaat

[2] Trainingen

Het opzetten van internationale seminars, trainingen, netwerkbijeenkomsten en studiebezoeken voor jongerenwerkers en andere professionals en vrijwilligers die veel met jongeren werken. Ook kunnen ‘job shadowing’ projecten worden opgezet: een korte ‘meeloop-periode’ bij een partnerorganisatie in het buitenland bedoeld om nieuwe kennis en vaardigheden op uitvoerend vlak op te doen. Doel is van dit soort activiteiten is het opdoen van kennis en vaardigheden met Europese partners die met jongeren werken. Daarnaast worden bij deze trainingen de basis voor partnerschappen met de andere, buitenlandse organisaties gelegd.

De trainingen vinden in zowel Nederlands of in het buitenlands plaats. Een activiteit duurt minimaal twee dagen en maximaal twee maanden en heet een maximum van 50 deelnemers uit de landen die zijn opgenomen in het Erasmus+ programma.

[3] Europees vrijwilligerswerk (EVS)

Europees vrijwilligerswerk (European Voluntary Service – EVS) geeft jongeren de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland. De vrijwilligers dragen bij aan het dagelijks werk van organisaties in sectoren als het jongerenwerk, kunst en cultuur, milieu en duurzaamheid, sociaal-cultureel werk, zorg en welzijn, en cultureel erfgoed.

EVS-projecten hebben een looptijd van 2 tot 12 maanden en zijn bedoeld voor jongeren tussen de 17 en 30 jaar. Voor jongeren in achterstandssituaties (individueel of in een groep) zijn ook aanvragen mogelijk voor kortlopende projecten vanaf 2 weken. Stichting Go is een sturende geaccrediteerde organisatie en kan jongeren sturen naar buitenlandse projecten. Via de stichting kunnen onder meer organisatiekosten, reiskosten en zakgeld voor de vrijwilliger worden vergoed. Meer informatie over actuele projecten is te vinden onder EVS.