• LinkedIn

Missie en Visie

Stichting Go

Is opgericht in september 2014. De oprichting van de stichting is een antwoord op de toenemende vraag van jongeren die geïnteresseerd zijn in het concept van informeel leren in een Europees cultureel diverse leeromgeving. Deze toenemende vraag kan worden uitgelegd door het gebrek aan kennis onder jongeren met betrekking tot de kansen die Europese instellingen beschikbaar stellen aan jongeren in heel Europa. Stichting Go probeert dit op te vangen door de Europese kansen en mogelijkheden voor jongeren in de regio Noord Groningen in een directe vorm kenbaar te maken. Dit aangezien de motivatie om deel te nemen aan zulke initiatieven daadwerkelijk leeft onder de jongeren. Stichting Go heeft daarom als doel om Europa dichterbij de jongeren in Noord Groningen te brengen door middel van het organiseren van diverse activiteiten.  Al met al hoopt Stichting Go door middel van activiteiten de kloof tussen jongeren en Europa te verkleinen en jongeren te stimuleren om zich te ontwikkelen.

Doelstellingen van Stichting Go

Missie Onze missie is om jongeren uit Noord Groningen te stimuleren om zich persoonlijk te ontwikkelen en hun  tolerantie en begrip omtrent de Europese gemeenschap te bevorderen. Visie Onze voornaamste activiteiten zullen worden uitgevoerd omtrent onze visie om lokaal jongeren te interesseren voor het Europese burgerschap en het creëren van vertrouwen om te participeren in de Europese gemeenschap in een breder perspectief. Doelstellingen De doelen van Stichting Go zullen bewerkstelligt worden door middel van het organiseren en bijwonen van: •    Europese uitwisselingen met lokale jongeren waarin informeel leren en kennismaking met de Europese gemeenschap centraal staan. •    EVS activiteiten waarin jongeren direct in contact komen met Europese instellingen en een stem krijgen in het Europese geheel. •    Trainingen waarin jongeren te maken krijgen met organisatorische Europese kwesties en vraagstukken. •    Overige activiteiten waarin de Europese bewustwording van jongeren wordt vergroot door middel van workshops, presentaties en bezoeken aan lokale, regionale, nationale en Europese rolmodellen, politici of overig betrokken partijen. •    Jongeren kennis laten maken met non-formal learning. En ze hiervoor belonen met een Youth-Pass. In internationaal erkend middel om de ervaring en competenties van de jongere in het project te meten.   Waarom Stichting Go? Door het gezamenlijk ervaren en leren van de Europese gemeenschap, probeert Stichting Go jongeren dichterbij Europa te brengen. Ons motto is ook: ‘’Think Global, Act Local’’. Het sponsoren van Stichting Go zal de saamhorigheid binnen Europa vergroten en de jongeren dichterbij Europese initiatieven betrekken.

Organisatie

Het Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: Een voorzitter, een secretaris een penningmeester. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De overige taken worden verdeeld over het algemeen bestuur en eventuele vrijwilligers. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd door het bestuur.